ZARZĄD: ORGAN REPREZENTACJI

Sposób reprezentacji:
Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Zarząd. Oświadczenia w imieniu zarządu stowarzyszenia składa dwóch członków zarządu działających łącznie.
Kadencja na lata 2024 – 2027:

  • Dr Ferdynand Jan Gacki, od 27 lipca 20217r., Prezes
  • Agnieszka Zapolska, od 27 lipca 2017r., Wiceprezes
  • Luca Bevini, od 27 lipca 2017r., Wiceprezes
  • Amadeusz Kowalski, od 18 kwietnia 2024r., Wiceprezes
  • Mirosław Szymański, od 27 lipca 2017r., Wiceprezes
  • Piotr Tokarski, od 18 czerwca 2024r., Wiceprezes