Nazwa pełna:  POLSKA UNIA CERAMICZNA
Forma prawna:  Stowarzyszenie
KRS:  0000568827
NIP:  6572918877
REGON:  362099529
Data rejestracji:  27 lipca 2015r.
Adres siedziby:  Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska

CEL DZIAŁANIA
1. Wspieranie rozwoju produkcji płytek ceramicznych
2. Promocja Polskiego przemysłu płytek ceramicznych w kraju i za granicą
3. Wspieranie badań naukowych i edukacji o istotnym znaczeniu dla branży ceramicznej

Polska Unia Ceramiczna jest stowarzyszeniem, które rozpoczęło swoją działalność 27.07.2015 roku. Zrzesza 24 członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne związane z branżą ceramiczną oraz 6 członków wspierających, którymi są przedsiębiorstwa: Cerrad Sp. z o.o, Ceramika Paradyż Sp. z o.o, Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o, Cersanit SA, Star-Gres Sp. z o.o. Marazzi Poland Sp. z o.o.

Głównymi organami stowarzyszenia są: Komitet Wykonawczy (Dr Anna Tępińska – Marcinek, Agnieszka Kożuchowska, Paweł Smolarek, Nicola Giombini, Mariusz Sośnierz i Mirosław Jędrzejczyk) oraz Zarząd (Prezes Dr Ferdynand Gacki oraz Wiceprezesi: Agnieszka Zapolska, Amadeusz Kowalski, Luca Bevini, Mirosław Szymański i Piotr Tokarski). Siedzibą stowarzyszenia są Kielce (al. Solidarności 36, 25-323 Kielce).

Trzema podstawowymi zadaniami PUC są: wspieranie rozwoju produkcji płytek ceramicznych w Polsce, promocja polskiego przemysłu płytek ceramicznych w kraju i zagranicą oraz wspieranie badań naukowych i edukacji o istotnym znaczeniu dla branży ceramicznej. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • przedstawianie władzom państwowym, samorządowym i międzynarodowym, organizacjom pozarządowym, opinii publicznej i innym podmiotom stanowiska członków stowarzyszenia w sprawach dotyczących branży ceramicznej,
  • zbieranie, przetwarzanie i prezentowanie informacji dotyczących branży ceramicznej i jej otoczenia gospodarczego lub wspieranie takich działań,
  • opracowywanie „dobrych praktyk” i innych wytycznych pomocnych w działalności branży ceramicznej,
  • prowadzenie lub wspieranie działalności szkoleniowej na rzecz swoich członków,
  • współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach i charakterze.